Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε ανακαινιστής για την αγορά ενός παλιού σπιτιού στο Ηνωμένο Βασίλειο – Flex House

Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε ανακαινιστής για την αγορά ενός παλιού σπιτιού στο Ηνωμένο Βασίλειο – Flex House

Januar 25, 2023 0 Von admin

Εισαγωγή

Όταν πρόκειται για την αγορά ενός παλιού σπιτιού στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια έρευνα κτιρίου είναι απαραίτητη. Παρέχει μια λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης του ακινήτου και προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τυχόν πιθανά προβλήματα, όπως δομικά ζητήματα ή κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν. Ο επιθεωρητής θα επιθεωρήσει όλες τις πτυχές του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένης της δομής και των εξαρτημάτων του, μαζί με την αξιολόγηση τυχόν ορατών ελαττωμάτων. Θα ελέγξουν επίσης για πιθανή υγρασία ή άλλες ζημιές που σχετίζονται με την υγρασία, διείσδυση νερού στο επίπεδο της οροφής, ηλεκτρικές καλωδιώσεις και υδραυλικά συστήματα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με το εάν θα αγοράσετε ένα συγκεκριμένο ακίνητο.

Τύποι Έρευνας Κτιρίων

Η αναφορά κατάστασης είναι μια βασική έρευνα κατάλληλη για ακίνητα σε καλή κατάσταση και τα οποία δεν εμφανίζουν ορατά σημάδια σημαντικών ελαττωμάτων. Ο επιθεωρητής ή ο επιθεωρητής κτιρίων θα επιθεωρήσει το ακίνητο και θα παράσχει μια επισκόπηση της γενικής κατάστασής του, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών για τυχόν τομείς όπου μπορεί να απαιτηθεί περαιτέρω έρευνα. Αυτός ο τύπος έρευνας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την αγορά ενός παλιού σπιτιού, καθώς δεν παρέχει επαρκείς λεπτομέρειες για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων ή κινδύνων.

Η αναφορά αγοραστή σπιτιού θεωρείται συνήθως η καλύτερη επιλογή όταν αγοράζετε ένα παλιό σπίτι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρέχει μια ολοκληρωμένη επιθεώρηση που καλύπτει όλες τις πτυχές του κτιρίου, μαζί με την παροχή λεπτομερών συμβουλών για τυχόν επισκευές που χρειάζονται ή κινδύνους που σχετίζονται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως υγρασία, ηλεκτρικές καλωδιώσεις και συστήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων. Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για αξιολογήσεις ενεργειακής απόδοσης και νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τίτλους ιδιοκτησίας, πολεοδομική άδεια κ.λπ., διευκολύνοντας τους αγοραστές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την αγορά τους.

Τέλος, εάν εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης ή υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες σχετικά με τη δομική ακεραιότητα, τότε θα συνιστάται αντ ‚αυτού μια Έρευνα Κτιρίου. Αυτή η πιο ενδελεχής επιθεώρηση προσφέρει μεγαλύτερη λεπτομέρεια από οποιαδήποτε από τις άλλες δύο έρευνες που αναφέρθηκαν παραπάνω, παρέχοντας λεπτομερή ανάλυση σε υπάρχοντα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, εξαρτήματα τοιχοποιίας και ξύλινα κουφώματα μεταξύ άλλων. Εκτός από την επισήμανση τυχόν ζητημάτων που υπάρχουν σε αυτά τα στοιχεία, μπορούν επίσης να προσφέρουν καθοδήγηση σχετικά με το πώς να προχωρήσετε σε επισκευές ή αντικαταστάσεις που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της τήρησης των προτύπων ασφαλείας

Προετοιμασία για την Έρευνα

Πριν κανονίσετε ένα ραντεβού για έρευνα, είναι σημαντικό να ελέγξετε τα δικαιώματα πρόσβασης για το ακίνητο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και αν έχετε στην κατοχή σας τους τίτλους ιδιοκτησίας, ενδέχεται να τεθούν πρόσθετοι περιορισμοί στην πρόσβασή σας σε ορισμένα σημεία του κτιρίου ή στους χώρους του, οι οποίοι θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ολοκλήρωση μιας διεξοδικής έρευνας. Είναι καλύτερο να επικοινωνήσετε εκ των προτέρων με οποιεσδήποτε αρμόδιες αρχές, όπως τοπικά συμβούλια και εταιρείες κοινής ωφελείας, για να βεβαιωθείτε ότι έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτήσεις πρόσβασης πριν κλείσετε ένα ραντεβού.

Είναι επίσης σημαντικό να προετοιμάσετε το σπίτι για την έρευνα διασφαλίζοντας ότι όλοι οι χώροι είναι προσβάσιμοι και απαλλαγμένοι από εμπόδια και ακαταστασία. Αυτό θα σας βοηθήσει να βεβαιωθείτε ότι δεν χάνεται καμία περιοχή κατά την επιθεώρηση, ενώ η αφαίρεση πιθανών κινδύνων όπως η υγρασία ή άλλοι ρύποι από την οπτική γωνία μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με μελλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από αυτά τα ζητήματα.

Τέλος, όταν έρχεται η ώρα να κλείσετε ένα ραντεβού με έναν εξειδικευμένο επαγγελματία, είναι σημαντικό να είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και διαπιστευμένοι στον τομέα της εξειδίκευσής τους. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διενέργεια επιθεωρήσεων σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα που ορίζονται από το RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). Ένας έγκριτος ναυλωμένος τοπογράφος κτιρίων όπως π.χ https://www.cjbloor.co.uk/ θα παρέχει επίσης αναφορές κατόπιν αιτήματος, γι‘ αυτό πάντα να τις ζητάτε πριν αποφασίσετε ποιος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την αναφορά επιθεωρητή κτιρίου σας!

Η διαδικασία της έρευνας

Όταν πρόκειται για επιθεώρηση της δομής του κτιρίου, ένας επιθεωρητής θα εξετάσει όλες τις πτυχές της κατασκευής, όπως τοίχους και θεμέλια. Θα αξιολογήσουν τυχόν ορατά ελαττώματα που μπορεί να υπάρχουν, μαζί με την αναζήτηση ενδείξεων δομικής αστάθειας ή αδυναμιών. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει έλεγχο τούβλων για ενδείξεις υγρασίας ή ρωγμές, εξέταση στέγης για χαλαρά πλακάκια/πλάκες και διασφάλιση ότι τα πλαίσια των θυρών είναι ασφαλή. Ο επιθεωρητής θα ελέγξει επίσης τα επίπεδα δαπέδων χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό για τη μέτρηση τυχόν ανομοιομορφιών, προκειμένου να εντοπίσει πιθανά προβλήματα καθίζησης.

Η αξιολόγηση της κατάστασης ενός ακινήτου υπερβαίνει την απλή εξέταση της φυσικής του κατάστασης. αφορά επίσης την εξέταση των χαρακτηριστικών ασφαλείας μέσα σε αυτό. Ο επιθεωρητής θα ελέγξει διεξοδικά τους συναγερμούς καπνού, τους ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα και τα συστήματα ηλεκτρικής καλωδίωσης για να διασφαλίσει ότι πληρούν τα τρέχοντα πρότυπα. Επιπλέον, θα διενεργήσουν επιθεώρηση στα παράθυρα και τις πόρτες για ζητήματα ασφάλειας, όπως σπασμένες κλειδαριές ή ελαττωματικούς μεντεσέδες που μπορεί να χρειάζονται αντικατάσταση, προκειμένου να προστατεύονται οι επιβάτες από ανεπιθύμητους εισβολείς.

Τέλος, κατά τη διεξαγωγή μιας έκθεσης επιθεώρησης κτιρίου, είναι σημαντικό να μην ξεχνάτε πιθανούς κινδύνους μέσα στο ίδιο το ακίνητο. Αυτό περιλαμβάνει τον εντοπισμό των κινδύνων που ενέχουν τα υλικά που περιέχουν αμίαντο (ACM). Αν και η αφαίρεση του ACM δεν εμπίπτει στη γενική αρμοδιότητα των επιθεωρητών, μπορούν ακόμα να συμβουλεύουν σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ληφθούν εάν εντοπιστούν κατά τη διαδικασία επιθεώρησής τους – όπως να συμβουλευτούν ειδικούς που ειδικεύονται σε αυτόν τον τομέα πριν προχωρήσουν περαιτέρω σε οποιαδήποτε εργασία ανακαίνισης προγραμματίζεται επί τόπου.

Αξιολόγηση της Έκθεσης Έρευνας Κτιρίων

Ολοκληρώνονται φτηνές ανακαινίσεις σπιτιού για κάτω από 5.000 $ - Forbes Home

Μόλις ολοκληρωθεί η έκθεση επιθεώρησης κτιρίου, είναι σημαντικό να αναθεωρήσετε προσεκτικά τα ευρήματα προκειμένου να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το εάν θα προχωρήσετε στην αγορά του ακινήτου. Είναι σημαντικό να εξετάσετε τυχόν απαραίτητες επισκευές που μπορεί να χρειαστούν και να αξιολογήσετε εάν αυτά τα κόστη είναι εντός του προϋπολογισμού πριν προχωρήσετε περαιτέρω.

Ο επιθεωρητής θα παράσχει μια εκτίμηση κόστους για τυχόν απαιτούμενες επισκευές, επομένως αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της κατάλληλης τιμής προσφοράς για το σπίτι. Λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η τοποθεσία, το μέγεθος και η κατάσταση του ακινήτου, οι αγοραστές μπορούν στη συνέχεια να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να προχωρήσουν στην υποβολή προσφοράς για το σπίτι που επιθυμούν.

Αξίζει επίσης να ελέγξετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες επιχορηγήσεις από τοπικές αρχές ή άλλες πηγές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση ορισμένων από αυτές τις εργασίες επισκευής. Αυτός ο τύπος βοήθειας μπορεί συχνά να μειώσει σημαντικά τις συνολικές δαπάνες και επομένως να επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά το πόσα χρήματα πρέπει να δαπανηθούν για την επισκευή ενός συγκεκριμένου ακινήτου.

Τέλος, κατά την υποβολή μιας προσφοράς για ένα ακίνητο, είναι σημαντικό να πληρούνται όλες οι νομικές απαιτήσεις πριν από την ολοκλήρωση. αυτό περιλαμβάνει λήψη σχετικής πολεοδομικής άδειας (εάν υπάρχουν) και διασφαλίζοντας ότι τηρούνται τα βασικά πρότυπα ασφαλείας, όπως η εγκατάσταση συναγερμών καπνού σε όλες τις εγκαταστάσεις κ.λπ. Φροντίζοντας όλες αυτές τις λεπτομέρειες εκ των προτέρων, οι αγοραστές μπορούν να εξασφαλίσουν ότι η αγορά τους θα πραγματοποιηθεί ομαλά χωρίς απροσδόκητες εκπλήξεις!

συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η έρευνα κτιρίων είναι ένα ζωτικό μέρος της διαδικασίας αγοράς σπιτιού. Η ολοκληρωμένη επιθεώρηση και η λεπτομερής αναφορά που παρέχει μπορεί να είναι πολύτιμη για να βοηθήσει τους αγοραστές να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την αγορά ενός ακινήτου. Όχι μόνο θα επισημάνει τυχόν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν από την αγορά, όπως δομικά ελαττώματα ή κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, αλλά θα παρέχει επίσης πληροφορίες για αξιολογήσεις ενεργειακής απόδοσης και νομικά θέματα που σχετίζονται με τίτλους ιδιοκτησίας και πολεοδομική άδεια.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες σημαντικές εκτιμήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διευθέτηση ενός ραντεβού επιθεωρητή κτιρίου. από τη διασφάλιση της τήρησης των δικαιωμάτων πρόσβασης έως την προετοιμασία του ίδιου του σπιτιού, αφαιρώντας την ακαταστασία και τα εμπόδια που θα μπορούσαν ενδεχομένως να εμποδίσουν την εργασία τους. Επιπλέον, οι αγοραστές πρέπει πάντα να ελέγχουν το Διαπίστευση RICS του ατόμου που διεξάγει την έρευνά του καθώς και να ζητήσει αναφορές εάν είναι δυνατόν – αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι λαμβάνουν μια ακριβή αξιολόγηση της κατάστασης της μελλοντικής ιδιοκτησίας τους.

Τέλος, μην ξεχάσετε να λάβετε υπόψη τυχόν πιθανά κόστη επισκευής που σχετίζονται με την πραγματοποίηση των απαραίτητων βελτιώσεων πριν από την ολοκλήρωση. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντικατάσταση ασφαλών κλειδαριών παραθύρων/πορτών ή τοίχων με προστασία από την υγρασία – όλα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν έναντι των περιορισμών του προϋπολογισμού πριν υποβάλετε μια προσφορά για το σπίτι που επιθυμείτε!

(Επισκέφθηκε 1 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)